1. Rezerwacja i płatności

1. Po dokonaniu rezerwacji należy wpłacić zadatek – 200 zł jeśli pobyt przekracza 7 dni kwota zadatku ustalana jest indywidualnie.
2. Brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
3. Akceptujemy : przelew bankowy, karta płatnicza, gotówka.

2. Promocje i Oferty specjalne

1. Wszelkie promocje oraz oferty specjalne dotyczą jedynie okresu jaki został określony w szczegółach promocji.
2. Obniżone ceny nie dotyczą rezerwacji dokonanych przed pojawieniem się promocji.
3. Promocje nie łączą się ze sobą.

3. Zakwaterowanie

1. Doba hotelowa trwa w godz. 15.00 – 10.00. Klucze odbiera się w apartamencie.
2. Dopłata do zadatku pobierana jest w dniu przyjazdu przy obiorze kluczy.

3. Część apartamentów jest pod stałym nadzorem kamer monitorujących w częściach ogólnodostępnych.

4. Odwołanie rezerwacji, skrócenie pobytu

1. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie jest zwracany. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Gościa pieniądze za pobyt nie są zwracane.

5. Prawa i Obowiązki

1. W przypadku zdarzeń losowych gdy zarezerwowany przez gościa apartament okaże się niedostępny, zostanie zaoferowany inny apartament o podobnym lub wyższym standardzie za taką samą cenę. W przypadku gdyby znalezienie innego miejsca okazało się niemożliwe, gwarantujemy zwrot całej wpłaconej sumy.
2. Apartamenty  nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się na terenie apartamentu.
3. Gość powinien powiadomić Apartamenty  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powstałe z jego winy bądź z winy odwiedzających go osób. W przypadku zaistniałej sytuacji zostanie oszacowana szkoda a Gość wyrazi zgodę na jej pokrycie.
5. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie minął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę
6. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie.
7. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00
8. Apartamenty mogą odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył regulamin podczas innego pobytu,
9. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa przechowywane będą przez okres 1 miesiąca.

6. Postanowienia ogólne

1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.